Główna»Aktualności»Czy roboty zabiorą nam pracę?
na niebieskim tle przenikające się napisy digitalizaton

Czy roboty zabiorą nam pracę?

Czy roboty zabiorą nam pracę?
Nowe technologie likwidują, ale również tworzą nowe stanowiska pracy. Przemysł 4.0, który obejmuje rozwój we wcześniej niepowiązanych ze sobą dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, robotyka, nanotechnologia, druk 3D oraz genetyka i biotechnologia, spowoduje powszechne zakłócenia nie tylko modeli biznesowych, ale także rynków pracy.
 

Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Definicyjnie (…) jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne i międzyoperacyjne. (źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa).


Kogo czeka bezrobocie technologiczne?

Zgodnie z danymi World Economic Forum za sprawą nowoczesnych technologii do 2022 roku z rynku zniknie 75 milionów miejsc pracy.

Wskazuje się, że stanowiska, które wymagają niskich kwalifikacji bądź polegają na wykonywaniu pracy o malej kreatywności lub powtarzalnych i monotonnych czynności najprędzej zostaną zautomatyzowane. Wśród najbardziej zagrożonych zawodów często wymienia się pracownika linii montażowej, pracownika call center, pracownika fast-food, kurierów, kasjerów, magazynierów, itp. Natomiast wśród najbardziej pożądanych w 2022 roku profesji Forum wymienia zawody związane z analizą danych, AI, uczeniem maszynowym oraz programowaniem. Duże zapotrzebowanie będzie również na ekspertów od Big Data i osób przeprowadzających transformację cyfrową w firmach.

Robotyka w Polsce

Według Międzynarodowej Federacji Robotyki IFR gęstość robotyzacji (powszechnie stosowany wskaźnik, który określa rozwój i stopień nasycenia robotyzacji (ang. robot density)) w Polsce w 2016 roku wynosiła 32 roboty na 10 tyś. pracowników przemysłowych, przy czym średnia światowa gęstość wynosi 74 szt., a dla porównania u naszych sąsiadów wskaźnik ten wynosi 309 szt.

Globalna instalacja robotów w 2018 roku stanowiła ponad 422 tysiące sztuk. Dynamika wzrostu ilości robotów stale wzrasta i w Europie w tym czasie zanotowano wzrost rzędu 14%.

Chociaż w ostatnich latach polski rynek robotyki istotnie się rozwinął to dynamika w Polsce jest  ciągle zbyt mała, aby szybko nadrobić zaległości. Warto jednak monitorować listy zagrożonych zawodów i profesji i traktować je jako cenną wskazówkę na przyszłość.

 

Więcej informacji:

,,Cztery raporty o przemyśle 4.0. w Polsce.” (http://przemysl-40.pl/index.php/2019/11/04/cztery-raporty-o-przemysle-4-0-w-polsce/).

Streszczenie Międzynarodowej Federacji Robotyki IFR z 2019 roku na temat robotów przemysłowych: https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR%202019%20Industrial%20Robots.pdf

 

About Author

admin@easyrobots.eu

×