Główna»Kontakt

Skontaktuj się z nami

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez mnie adres e-mail

TAKNIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego

TAKNIE

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w prawnie uzasadnionych interesie realizowanym przez Administratora - marketing (art.6 ust.1 lit.b i c i f RODO).
3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Pani /Pana dane w postaci służbowego adresu e-mail i telefonu, miejsca pracy oraz stanowiska. Dane zostały pozyskane z powszechnie dostępnych internetowych baz danych lub ze strony www Pana/Pani pracodawcy lub bezpośrednio od Pani/Pana.
5. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; odwołanie zgody należy wysłać na adres e-mail: info@easyrobots.eu lub pocztą na adres wskazany w pkt 1powyżej.
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.
7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.
9. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: : info@easyrobots.eu.

Dane kontaktowe

Adres:
Easy Robots Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 32/14
26-600 Radom
NIP 948-261-52-41
KRS 0000745247

Biuro: (+48) 48 380 17 17
Dział sprzedaży: (+48) 608 697 888
kod QR Easy Robots

Znajdź nas na

×