Główna»Kontakt

Skontaktuj się z nami

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez mnie adres e-mail

TAKNIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego

TAKNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty - marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.

Dane kontaktowe

Adres:
Easy Robots Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 32/14
26-600 Radom
NIP 948-261-52-41
KRS 0000745247

Biuro: (+48) 48 380 17 17
Dział sprzedaży: (+48) 608 697 888
kod QR Easy Robots

Znajdź nas na

×