Robot ES5

Najmniejszy i najszybszy z robotów przemysłowych firmy Easy Robots, 6‑osiowy manipulator ES5, waży zaledwie 27 kg i może manipulować ładunkami o masie do 5 kg. Wybór tego robota jest tanim i niezawodnym rozwiązaniem, pozwalającym na zapewnienie wysokiego wzrostu produkcji przy niewielkich nakładach.

Kompaktowa budowa, niewielka waga oraz łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala na szybką zmianę konfiguracji i adaptacji w innym gnieździe produkcyjnym.

Model ES5 jest idealnym rozwiązaniem do automatyzacji zarówno małych jak i wielkoseryjnych procesów produkcyjnych, a zaprogramowane zadania wykonuje z większą precyzją i powtarzalnością niż człowiek.

ULOTKA ES5

Opis

Zalety

 • wzrost wydajności produkcji
 • minimalizacja przestojów
 • redukcja kosztów utrzymania ruchu
 • poprawa i gwarancja utrzymania standardów jakościowych
 • zwiększone bezpieczeństwo i ergonomia pracy załogi
 • modernizacja zakładu i wzrost konkurencyjności
 • szybki zwrot inwestycji
pulpit sterowniczy z oprogramowaniem do strerowania pracą robota, oprogramowanie EScontrol

Integracja i pulpit operatora

Programowanie robota nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej. Łatwy w obsłudze interfejs oprogramowania na ekranie dotykowym jest czytelny i intuicyjny.

Szkolenie z zakresu konfiguracji, uruchamiania i programowania robota dla załogi składa się z prezentacji i ćwiczeń praktycznych wykonywanych pod nadzorem integratora.

Manipulator ES5 i okablowanie zostało tak zaprojektowane, aby ułatwić przenoszenie do innego gniazda produkcyjnego.

Software

Manipulator ES5 wyposażony jest system sterowania  EScontrol, który umożliwia:

 • optymalizację parametrów w trakcie pracy
 •  wyznaczenie centralnego punktu narzędzia, co eliminuje czasochłonne ustawiane
 • stałą kontrolę parametrów online i zatrzymanie ramienia robota w przypadku nieprawidłowości
 • wydzielenie strefy nieaktywnej w celu ograniczenia wejścia w kolizję
 • sterowanie pracą chwytaków i narzędzi za pomocą systemu wejść i wyjść cyfrowych
 • zdalną diagnostykę robota

Możemy dostosowywać funkcjonalności oprogramowania do potrzeb danej aplikacji i zastosowań manipulatora.

logo oprogramowania EScontrol
Dodatkowe informacje+
Udźwig

5 kg

Zasięg

921 mm

Pozycja montażu

podłoga,, ściana, sufit przenośnik

Chwytak

uniwersalny

Normy zgodności i bezpieczeństwa

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

Opcje

mocowanie przejezdne
panel sterowania język polski lub angielski
uniwersalne złącze do chwytaków roboczych
gniazdo zasilająco-sterujące w postumencie lub na przewodzie
podstawy i systemy podwieszania do sufitu
wygrodzenia

Załączniki+

ULOTKA - robot ES5

Download

Polecamy również…

×