Polityka prywatności w Easy Robots Sp. z o.o.

I. Legal notice

Strona www.easyrobots.pl (zwanej dalej Serwisem) należy do Easy Robots Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, NIP: 948-256-152-41, e-mail: info@easyrobots.eu.

 

II. Personal data

In accordance with art. 13 section 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on data protection – GDPR) we inform that:

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych za pomocą strony: www.easyrobots.pl jest Easy Robots Sp. Z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, NIP: 948-256-152-41.

2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z Serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty – marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi w/w stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
– prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie – zgody należy wysłać na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: iod@easyrobots.eu;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie są profilowane.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych, lecz nie dłużej niż jest to wymagane przez przepisy prawa.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: iod@easyrobots.eu.

 

III. COOKIES

1. Serwis używa plików cookies w celu prawidłowego działania w/w strony www. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia oraz oprogramowani zainstalowanych na urządzeniu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

2. Jakie cookies używamy:

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

Powyższe informacje pochodzą ze strony: http://wszystkoociasteczkach.pl/ prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

3. Zarządzanie cookies

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies. W przeglądarce jest możliwość zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis lub określenia ustawień dla różnych typów „cookie” (na przykład akceptowania plików trwałych – cookies seryjne) lub blokowania lub usuwania cookies.Logi przechowywane są przez czas nieokreślony, nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem osób zarządzających stroną, serwerem oraz podmiotom analizującym wejścia na stronę. Cookies nie służą do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Serwis nie przechowuje żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkownika.

 

IV. Prawa autorskie

Treści zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny. Easy Robots Sp. z o.o. daje gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności aktualności, dokładności, przydatności prezentowanych danych. Easy Robots Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby korzystające z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem treści umieszczonych w Serwisie ponosi osoba korzystająca z Serwisu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony easyrobots.eu lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1231 z póź.zm.). Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych wszelkich materiałów i grafik zawartych na stronie internetowej www.easyrobots.eu lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie. Korzystanie z treści zawartych na www.easyrobots.eu nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Wykorzystanie treści z www.easyrobots.eu w celach nie komercyjnych może być dopuszczone wyłącznie po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem Easy Robots Sp. z o.o. Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów użyte w Serwisie należą do ich właścicieli.

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM