Obligación de información

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENCI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
 2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit.b i c RODO).
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie niszczącej dokumenty, bankom właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.
 6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.
 8. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLIENCI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
 2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w prawnie uzasadnionych interesie realizowanym przez Administratora – marketing (art.6 ust.1 lit. b i c i f RODO).
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej, firmie niszczącej dokumenty, bankom, właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o współpracy. Podawany zakres danych wynika m.in. z przepisów dotyczących wystawiania i księgowania faktur/rachunków. Brak podania danych zawartych na fakturze lub rachunku uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków nakładanych na podatników i płatników podatków.
 6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.
 8. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrotowego, w którym została wystawiona faktura/rachunek lub w przypadku sporu – przez okres 6 lat, do przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
 2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:
 • 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rekrutacji lub na adres wskazany w pkt 8 poniżej lub w formie papierowej na adres: iod@hitze.pl. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
 5. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Strzałkowskim pod adresem e-mail: info@easyrobots.eu lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez Stalko sp. z o.o. sp.k., na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

Nos gustaría informarle que nos pondremos en contacto con los candidatos seleccionados.

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor ochrony danych osobowych: Paweł Strzałkowski z Kancelarii Verba-Lex, e-mail:  iod@easyrobots.eu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - FACEBOOK

Profil Easy Robots w serwisie Facebook jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP.

Na naszej stronie Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako Easy Robots Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Gdyńska 32/14,  26-600 Radom administratorem Twoich danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu są przetwarzane przez Easy Robots Sp. z o.o.  w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook.

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach a także na zabezpieczenie Easy Robots Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami.

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu i/lub na tej grupie będą przetwarzane przez Easy Robots Sp. z o.o.  także w celu promocji produktów i usług Easy Robots Sp. z o.o. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację uzasadnionego interesu, jakim w tym wypadku jest marketing produktów lub usług Easy Robots Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z grupy nazwa grupy fb nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Easy Robots Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Easy Robots Sp. z o.o.

Easy Robots Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane osobowe zostaną także udostępnione właścicielowi serwisu Facebook tj. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Facebook Ireland Limited może przekazywać dane osobowe zapisane na profilu / grupie Facebook do swoich spółek powiązanych, w tym do Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (spółka ta posiada certyfikat programu Privacy Shield w zakresie legalizacji transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Easy Robots Sp. z o.o. za pośrednictwem grupy nazwa grupy fb, Easy Robots Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania przez czas trwania konkursu, a w sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia  ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor ochrony danych osobowych: Paweł Strzałkowski z Kancelarii Verba-Lex, e-mail:  iod@easyrobots.eu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - LinkedIn

Profil Easy Robots Sp. z o.o. w serwisie Linkedin jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. Zakres danych jest zależny od ustawień na Twoim profilu – może być on prywatny lub publiczny.

Na naszej stronie Liknedin prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako Easy Robots Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Gdyńska 32/14,  26-600 Radom administratorem Twoich danych osobowych.

Celem przetwarzania przez nas danych jest efektywne prowadzenie naszego profilu oraz kontakt z Tobą.

Easy Robots Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim ujawniłeś je na portalu internetowym Linkedin.com.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na promowaniu działań firmy, informowaniu o nowościach oraz kontakcie z użytkownikami a także na zabezpieczeniu Easy Robots Sp. z o.o.przed ewentualnymi zarzutami.

Easy Robots Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowych innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Easy Robots Sp. z o.o.  Ponadto Easy Robots Sp. z o.o.  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Powyższa informacja dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Easy Robots Sp. z o.o. a nie przez portal LinkedIn, który jest administratorem serwisu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor ochrony danych osobowych: Paweł Strzałkowski z Kancelarii Verba-Lex, e-mail:  iod@easyrobots.eu

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM