Become an integrator of our solutions!

Let's robotize Polish enterprises together!
 

W Easy Robots pragniemy nie tylko pomagać we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających automatyzację produkcji. Chcemy również wspierać firmy w zmianie sposobu funkcjonowania – tak, aby nowe rozwiązania pozwalały na zwiększenie jakości i szybkości produkcji.

That is why our offer is directed to all enterprises. You can cooperate with us regardless of whether you are a small, medium or large integrator and regardless of the business goals you have set for yourself. We offer innovative Polish industrial robots to both entrepreneurs who are just starting their business, as well as companies with many years of experience.

We believe that thanks to cooperation and building partnerships, we can effectively transfer knowledge and help each other in the development of our companies.

Why is it worth cooperating with us?
Przede wszystkim dlatego, że oferujemy nowoczesne polskie roboty przemysłowe, które pozwalają na zautomatyzowanie procesów produkcyjnych oraz znaczące zwiększenie wydajności prowadzonych działań.

But that's not all - by developing Easy Robots, we also want to provide the highest standard of service and build our activities on three foundations.

Openness
Oferujemy polskie rozwiązania i wartości – a jedną z nich jest otwartość. Bierzemy pod uwagę różne rodzaje współpracy i dopasowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. W naszym słowniku nie ma takiego słowa jak „niemożliwe” – wychodzimy z założenia, że realizując projekty, zawsze można znaleźć odpowiednie wyjście.

To make this possible, we approach each investment individually - thanks to this, we can meet the client's expectations and provide him with satisfactory terms of cooperation. By starting cooperation with us, you can be sure of receiving professional help and finding the most effective solution that will allow the development of your company. We are not afraid of innovation and unconventional projects.

Education
We always start cooperation with new partners with training. Thanks to it, before you use the robot, you will learn how it works and how to install, program and operate it. Moreover, we educate our clients on how to solve specific non-technical problems. Based on the experience we have gained, we show where problems most often occur and indicate how to prevent them or eliminate them smoothly.
Availability
Our robots are designed and created in Poland. Thanks to this, you always have us close to you. We can help you create a comprehensive offer for the client and offer him the best solutions. Together with experienced automation specialists, you will undergo training that will teach you how to program, assemble and service our robots.
We are always at hand during implementations. We consult on an ongoing basis about solutions and projects in which our devices are involved.
LEAVE YOUR DETAILS
WE WILL CONTACT YOU
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nazwa

Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi firmie Easy Robots sp. z o.o., przesyłanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących swoich produktów. Zgoda może być zawsze odwołana poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@easyrobots.eu

Zgody marketingowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861. 2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty - marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie. 6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM