Become an integrator of our solutions!

 

In Easy Robots, we want not only to help in the implementation of modern solutions that enable production automation. We also want to support companies in changing the way they operate - so that new solutions will increase the quality and speed of production.

That is why our offer is directed to all enterprises. You can cooperate with us regardless of whether you are a small, medium or large integrator and regardless of the business goals you have set for yourself. We offer innovative Polish industrial robots to both entrepreneurs who are just starting their business, as well as companies with many years of experience.

We believe that thanks to cooperation and building partnerships, we can effectively transfer knowledge and help each other in the development of our companies.

Why is it worth cooperating with us?

First of all, because we offer modern Polish industrial robots that allow you to automate production processes and significantly increase the efficiency of operations.

But that's not all - by developing Easy Robots, we also want to provide the highest standard of service and build our activities on three foundations.

Openness

We offer Polish solutions and values - and one of them is openness. We take into account various types of cooperation and adapt solutions to the individual needs of entrepreneurs. There is no such word as "impossible" in our dictionary - we assume that when implementing projects, you can always find the right solution.

To make it possible, we approach each investment individually - thanks to this, we can meet the client's expectations and provide him with satisfactory terms of cooperation. When starting cooperation with us, you can be sure that you will receive professional help and find the most effective solution that will allow you to develop your company. We are not afraid of innovations and unconventional projects.

Education

We start cooperation with new partners from training. Thanks to it, before you use the robot, you will get to know its operation and learn how to install, program and operate it. Moreover, we educate our clients in solving specific problems not related to technical aspects. Based on the experience gained, we show where problems occur most often and we show how to prevent them or eliminate them smoothly.

Availability

Our robots are designed and produced in Europe, more precisely in Poland. Thanks to this, you always have us close to you. We can help you create a comprehensive offer for the client and offer him the best solutions. Together with experienced automation specialists, you will undergo training that will teach you to program, install and service our robots. We always help during implementations. We consult on an ongoing basis solutions and projects in which our devices participate.

LEAVE YOUR DATA
WE WILL CONTACT YOU

  * informacje obowiązkowe

  Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi firmie Easy Robots sp. z o.o., przesyłanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących swoich produktów. Zgoda może być zawsze odwołana poprzez wysłanie e-mail na adres: info@lorries.co. W przypadku braku zaznaczenia zgód skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia warunków ewentualnej dalszej współpracy.

  1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez mnie adres e-mail

  TAKNIE

  2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego

  TAKNIE

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861.
  2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty - marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
  3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. You have the following rights:
  a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
  6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  7. The data will not be transferred to a third country or an international organization.
  8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych.
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.

  CZYTAJ WIĘCEJ...
  MNIEJ...

  Porozmawiaj z nami
  Czat z Firmao.pl CRM