Robotised welding

Explore the EASY CELL small and medium welding station

EASY CELL welding cells are available in two variants, differing in the size of the work areas. The first one is equipped with ES5 robot allowing a range of up to 92 cm. This option is perfect for multi-series production of smaller-sized products. For welding larger products, the second variant equipped with the ES8, which reaches a range of up to 127 cm and is suitable for large-scale production of small and medium-sized parts.

 

Complete tooling production

Instrumentation for robot welding is significantly different from those used in manual production, which is why as a company we deal with the production and final assembly of welding equipment. At the design stage, it is worth ensuring that the construction assumptions are correctly implemented. During robotic welding, the welding device is directly involved in the process. Therefore, together with experienced engineers involved in programming and process optimization, we create a device design that will guarantee the correct settings of the welded elements, optimize the cycle and the ergonomics of the operator's work.

Welding cell
EASY CELL S
zrobotyzowana cela spawalnicza
Welding cell
EASY CELL M

More information about our welding stations can be found in the folder!

Welding cell
EASY CELL S
Welding cell
EASY CELL M
ES5
Zastosowany robot przemysłowy
ES8
920 mm
Maksymalny zasięg ramienia robota
1270 mm
⌀1285 mm
Rozmiar stołu
2180x2180 mm
2392 mm
Wysokość stanowiska
2500 mm
1476 mm
Szerokość stanowiska
2250 mm
1586 mm
Głębokość stanowiska
2100 mm

Robotised welding

Welding is an activity that requires experience, the ability to use modern equipment and great concentration. It can be tedious, burdensome and exhausting, and often takes place in conditions that are harmful to health. Therefore, there is a shortage of specialists on the market who would provide high-quality services in this area.

Fortunately, the development of technology makes it possible to fill this gap - the alternative is robotic welding , which for the company means lower employment costs, higher efficiency and repeatable quality of welds.

Robot welding or manual welding?

There can only be one answer - robot welding. Performing tasks manually poses numerous problems in this respect.

Manual welding involves:

Lack of repeatability

even the best welder cannot reproducibly produce perfect welding results on every workpiece, and errors can creep in, causing downtime and wasted material.

Low performance

a human will always work slower than a properly programmed, state-of-the-art robot and will need breaks, sick leave or holidays (as opposed to a robot that is always on standby)

Lack of specialists

there is a growing shortage of experienced welders on the market, not only because it is a demanding profession, but also because of the decline in the number of active welders

By using awelding robot, it is possible to eliminate all these problems and gain competitive advantage. That is why an increasing number of entrepreneurs decide to automate the process.

Robot spawający – wydajne wsparcie dla Twojej firmy

Production automation is the best way to develop your company. One of its elements may be robotization of the welding process, which, thanks to the highest precision, repeatability and efficiency, will shorten the entire process and ensure a much higher quality of products. At Easy Robots, we provide our clients with technologically advanced welding robots that can be freely programmed and thus adapted to specific needs and the objects being welded.

A properly configured device will perform welds precisely, maintaining the appropriate speed and following the designated path. Without any downtime, no risk of material loss or reduction in production quality. Moreover, robotic welding enables the use of various techniques and methods, such as MIG, TIG, arc or spot welding. Thanks to this, it works well in every field of industry and can support all enterprises - regardless of the type of welded objects or working conditions.

What can be welded with a robot?

Machine parts and steel furniture elements, components in many areas of production and many other elements. As a result, the welding robot will work well in the furniture industry, electronics industry, automotive industry, metal processing plants and many other enterprises.

The most important advantages of robotic welding are:

  •   excellent joint quality;
  •   high performance;
  •   repeatability;
  •   acceleration of the welding process;
  •   eliminating downtime, errors and loss of materials;
  •   reducing staffing costs;
  •   increasing the safety of the work;
  • flexibility and possibility adaptation of the welding robot to the needs of the company.

Modern welding robots Easy Robots

Following the constantly changing market needs and the development of all branches of production, we have developed technologically advanced stations equipped with welding robots with a dedicated learning module. They enable welding of any shapes using different techniques, as well as creating various, even the most complex, welding paths.

We recommend customised robotised workstations and welding cells, which do not require highly qualified and experienced employees to operate. A short training course is all it takes to operate the workstation efficiently and to increase the speed and quality of the welding process!

 

DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR WELDING STATIONS?

LEAVE YOUR DETAILS
WE WILL CONTACT YOU

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nazwa

Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi firmie Easy Robots sp. z o.o., przesyłanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących swoich produktów. Zgoda może być zawsze odwołana poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@easyrobots.eu

Zgody marketingowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861. 2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty - marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie. 6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM