Ulgi i dotacje na robotyzację – najważniejsze pytania i odpowiedzi


Ustawa o uldze na robotyzację stała się faktem. Weszła w życie w 1 stycznia 2022 roku i będzie obowiązywać przez kolejne 5 lat (do 2026 roku). Ma ona zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w systemy automatyzacji produkcji oraz najnowsze technologie, jednak jej zasady nie dla wszystkich są jasne. Dlatego postanowiliśmy zgromadzić najważniejsze informacje w jednym miejscu i odpowiedzieć na najważniejsze pytania właścicieli firm. Zapraszamy!


Ile wynosi ulga na robotyzację?

Właściciele firm będący podatnikami PIT lub CIT, którzy zainwestowali w robotyzację, mają możliwość odliczenia z tego tytułu 50% kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym. Mowa tu o wszystkich poniesionych kosztach – amortyzacji, serwisach, szkoleniach oraz pracach modernizacyjnych związanych z robotyzacją.

Ulga przysługuje od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku – im szybciej uruchomiona zostanie amortyzacja instalacji, tym kwota jaką odliczy przedsiębiorca, będzie wyższa.


Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulga na robotyzację dotyczy wszystkich podatników CIT i PIT prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy rodzaj działalności.

Warunkiem jest oczywiście zainwestowanie w robotyzację oraz rozliczenie na koniec roku amortyzacji użytkowanych urządzeń poprzez odpowiedni formularz PIT.


Czy ulga obejmuje roboty zakupione przed 2022 rokiem?

Tak, ale pod warunkiem, że był to robot odpowiadający definicji znajdującej się w ustawie oraz fabrycznie nowy (urządzenia leasingowane operacyjnie nie są objęte ulgą).

W takiej sytuacji przedsiębiorca ma możliwość rozliczać w ramach ulgi wszystkie koszty związane z amortyzacją, czy modernizacją robota poniesione od 1 stycznia 2022 roku.


Jak definiowane są roboty objęte ulgą?

Aby skorzystać z ulgi na robotyzację, użytkowany robot przemysłowy musi być zgodny z definicją znajdującą się w ustawie. Poniżej prezentujemy najważniejsze warunki, jakie musi spełnić urządzenie, by możliwe było skorzystanie z ulgi.

 • Robot przemysłowy to stacjonarna lub mobilna maszyna automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, o co najmniej 3 stopniach swobody, która posiada właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne.
 • Robot przemysłowy powinien wymieniać dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi, co pozwali na jego zdalne sterowanie, programowanie, monitorowanie lub diagnozowanie.
 • Robot przemysłowy powinien być połączony z systemami informatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne – zaliczamy do nich systemy zarządzania produkcją oraz projektowania i planowania produktów.
 • Robot przemysłowy powinien być monitorowany przy użyciu czujników, kamer albo podobnych urządzeń.
 • Robot przemysłowy powinien być zintegrowany z innymi maszynami biorącymi udział w cyklu produkcyjnym.

WAŻNE! Roboty przemysłowe dostępne w naszej ofercie wpisują się w ustawową definicję, w związku z czym mogą być objęte ulgą na robotyzację.


Jakie urządzenia można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów w uldze na robotyzację?

Przede wszystkim są to koszty nabycia fabrycznie nowych (takich, które nie pracowały nigdy wcześniej) robotów przemysłowych, a także:

 • maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie związanych z robotem przemysłowym;
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych związanych z robotem przemysłowym, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy (są to między innymi czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne, np. ogrodzenia, czy optoelektroniczne urządzenia ochronne, np. kurtyny świetlne);
 • maszyny, urządzenia i systemy pozwalające na zdalne zarządzanie, diagnozowanie, monitorowanie lub serwisowanie robotów przemysłowych (zaliczamy do nich przede wszystkim kamery i czujniki);
 • urządzenia do robotów przemysłowych pozwalające na interakcję między człowiekiem a maszyną.

Co jeszcze uznaje się za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację?

1) Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia i użytkowania robotów przemysłowych (i innych maszyn wymienionych powyżej) – mowa tu o licencjach na oprogramowanie, czy kosztach wdrożenia zrobotyzowanego stanowiska.

2) Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów szkoleniowych oraz innych maszyn czy wartości niematerialnych i prawnych – mowa tu o nauce obsługi stanowiska zrobotyzowanego (a nie ogólnych szkoleniach związanych z przekazywaniem wiedzy dotyczącej robotów przemysłowych).

3) Opłaty wynikające z wzięcia robota lub całej instalacji w leasing finansowy – warunkiem skorzystania z ulgi jest pozostawienie własności środków trwałych u siebie po zakończeniu okresu leasingu.


Skąd brać środki na inwestycję w robotyzację?

Ulga na robotyzację nie jest jedynym instrumentem finansowym, które zapewnia wsparcie polskim przedsiębiorcom wdrażającym nowe technologie produkcji. Istnieje również możliwość skorzystania z dotacji – dzięki nim znacznie zredukujesz koszty inwestycji i zyskasz możliwość łatwiejszego wykorzystania potencjału robotów przemysłowych w swojej firmie.

Do Twojej dyspozycji jest kilka opcji, a tymi najważniejszymi są:

 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO), w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub pożyczki na wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych oraz budowę inteligentnych fabryk;
 • dotacje z Nowej Perspektywy Finansowej, które obejmują, np. program FENG mający zapewnić przedsiębiorcom wsparcie w zakresie wdrażania robotów przemysłowych oraz automatyzacji procesów produkcji;
 • rozwiązania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), które mogą ułatwić zakup lub leasing maszyn i urządzeń, w tym robotów przemysłowych – przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci zwolnienia podatkowego (nawet 70% kosztów kwalifikowanych);
 • Robogrant, czyli bezzwrotny instrument finansowy, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie nawet 850 tysięcy złotych na zakup robotów przemysłowych oraz urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych – jest to inicjatywa dedykowana firmom z branży meblarskiej.


Czym jest dofinansowanie Robogrant?

Robogrant to inicjatywa zapoczątkowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która kontynuuje w ten sposób programy sprawdzające się w poprzednich latach i zapewniające wsparcie przedsiębiorcom inwestującym w nowe technologie, np. Przemysł 4.0.

W ramach programu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 milion złotych, a maksymalna wartość dofinansowania może wynieść nawet 850 tysięcy złotych.

Planowane ogłoszenie naboru wniosków ma nastąpić w II kwartale 2022 roku. Z dofinansowania Robogrant skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzące działalność pod PKD 31.


Na co można przeznaczyć dotacje z Robogrant?

Środki z Robogrant mogą być przeznaczone na zakup robotów przemysłowych, a także wszelkiego rodzaju technologii, które pozwalają na ich efektywną obsługę. Mowa tutaj między innymi o:

 • maszynach i urządzeniach peryferyjnych, które są funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi;
 • maszynach, urządzeniach i systemach funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy;
 • maszynach, urządzeniach i systemach pozwalających na zdalne zarządzanie, diagnozowanie, monitorowanie oraz serwisowanie robotów przemysłowych (jak czujniki i kamery);
 • urządzeniach umożliwiających interakcję między człowiekiem a robotem przemysłowym.

Co więcej, dofinansowanie może być także przeznaczone na pokrycie różnego rodzaju kosztów – np. nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do uruchomienia i wdrożenia robotów przemysłowych, a także usług szkoleniowych związanych z obsługą tych urządzeń.


Z jakich form dotacji będzie można skorzystać w przyszłości?

Rozwój robotyzacji sprawia, że przedsiębiorcy będą mogli w kolejnych latach korzystać z wielu form wsparcia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie zaangażowana w realizację aż trzech programów operacyjnych oraz wspomnianego wcześniej Krajowego Planu Odbudowy.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na plany związane z Funduszami Europejskimi. W ich ramach uruchamiane będą konkursy w takich programach, jak:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW);
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

PARP przeznaczy na realizację wszystkich działań kwotę 5 miliardów Euro. Większość dotacji dedykowana będzie przedsiębiorstwom, dlatego warto śledzić rozwój sytuacji – dzięki temu zyskasz większe szanse na wzrost swojej firmy i wdrożenie nowoczesnych technologii.


Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości robotyzacji w Twojej firmie?

Zostaw nam swoje dane! Oddzwonimy!

  * informacje obowiązkowe Zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi firmie Easy Robots sp. z o.o., przesyłanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących swoich produktów. Zgoda może być zawsze odwołana poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@easyrobots.eu. W przypadku braku zaznaczenia zgód skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia warunków ewentualnej dalszej współpracy. 1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany przez mnie adres e-mail

  TAKNIE

  2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Easy Robots sp. z o.o., informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego

  TAKNIE

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Danych jest: Easy Robots Sp. z o.o., ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, Regon 381032861. 2. Dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania lub przesłania oferty - marketing (art.6 ust.1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora). 3. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom zarządzającymi stroną www, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania ze niniejszej strony www i uzyskania odpowiedzi na zapytanie. 6. Podane przez Pana/Panią informacje podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co zgłoszenia danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych Panem Pawłem Strzałkowskim, poprzez wysłanie maila na adres: info@easyrobots.eu.

  CZYTAJ WIĘCEJ...
  MNIEJ...

  Porozmawiaj z nami
  Czat z Firmao.pl CRM