Zrobotyzowana linia do obsługi maszyny tampodrukowej w firmie CANPOL

Zrobotyzowana linia do obsługi maszyny tampodrukowej jest przykładem rozwiązania dla branży spożywczej z wykorzystaniem systemu wizyjnego EScontrol, dwóch robotów 6-osiowych ES5 oraz robota kartezjańskiego.

OPIS SYTUACJI KLIENTA

Linia zintegrowana z maszyną tampodrukową jest drugim etapem robotyzacji w firmie Canpol po zrobotyzowanym stanowisku do pakowania i paletyzacji, które zostało uruchomione z końcem 2019 roku.

Przed wprowadzeniem zmian, operatorzy zobligowani byli do stałej obecności na linii produkcyjnej, ręcznego podawania i pakowania butelek do kartonów, które następnie wielokrotnie przenosili w ciągu dnia do kolejnego etapu produkcji.

JAK WYGLĄDA PROCES PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM ROBOTÓW?

Ze względu na złożoność procesu produkcji wykorzystaliśmy system wizyjny EScontrol, dwa roboty ES5 oraz manipulator kartezjański. Współpracujące ze sobą systemy odpowiedzialne są za przeniesienie butelki z przenośnika, analizę położenia znaczników i przekazywanie jej w odpowiedniej pozycji do maszyny tampodrukowej. W końcowej fazie następuje automatyczny odbiór gotowej butelki z maszyny.

Etap 1

Robot 3-osiowy pobiera butelkę z przenośnika i przenosi ją nad kamery systemu wizyjnego.

Etap 2

System wizyjny EScontrol klasyfikuje oznaczenia fabryczne, które zostały naniesione przez producenta na butelkach. Zainstalowane na konstrukcji nośnej oświetlacze zapewniają dokładne oświetlenie butelki co pomaga w poprawnym określeniu pozycji produktu. Następnie EScontrol wysyła sygnał o dostosowaniu pozycji butelki, a manipulator 3-osiowy obraca ją i ustawia w pozycji zadanej. Tak sklasyfikowana butelka zostaje przekazana na kolejną maszynę linii, którą jest robot ES5 nr 1, a ten z kolei umieszcza ją w kole maszyny tampodrukowej.

Etap 3

Koło maszyny tampodrukowej obraca się a na butelki znajdujące się w wewnątrz urządzenia nanoszony jest nadruk. Czas cyklu maszyny tamporukowej wynosi około 4,5 sekundy.

Etap 4

Gotowa butelka odbierana jest z drugiej strony urządzenia przez ramię robotyczne ES5 nr 2 i odkładana na przenośnik suszarki (urządzenie klienta), który transportuje je do pieca w celu utrwalenia nadruku.

Co więcej, zastosowanie robotów pozwala na ograniczenie nakładów i strat, a także obniżenie kosztów realizacji procesów paletyzowania i pakowania oraz całej produkcji. I to niezależnie od sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa. Możliwość indywidualnego dopasowania parametrów robotów i całych stanowisk paletyzujących sprawia, że mogą one pracować z różnymi materiałami i pomagać przedsiębiorcom w realizowaniu ich celów biznesowych.

Roboty w paletyzacji – najważniejsze zalety

Automatyzacja procesów paletyzowania to liczne zalety dla przedsiębiorstwa – bez względu na to, w jakiej dziedzinie przemysłu się specjalizuje i jakie materiały podlegają paletyzacji lub pakowaniu. Do najważniejszych zalet robotów do paletyzacji zaliczamy:
– uniwersalność zastosowania – w różnych gałęziach przemysłu i przy pakowaniu/paletyzowaniu rozmaitych towarów, w tym kartonów, butelek, słoików, pojemników, puszek i wielu innych;
– możliwość zaprogramowania dowolnych sekwencji, zgodnie z którymi robot wykonuje kolejne czynności, co zapewnia dostosowanie do indywidualnej specyfiki procesu;
– precyzję, powtarzalność ruchów i brak przestojów;
– znaczne zwiększenie wydajności procesu i odciążenie pracowników od żmudnych, monotonnych prac;
– łatwość i bezpieczeństwo obsługi, a także wsparcie specjalistów we wdrożeniu robotów;
– obniżenie kosztów paletyzacji i pakowania, a co za tym idzie – całej produkcji.a.

WYZWANIA

Ograniczona przestrzeń
Konstruktorzy dostosowali projekt do niewielkiej przestrzeni umieszczając oba roboty ES5 w pozycji sufitowej na konstrukcji nośnej ramy model KNR. Każdego dnia po zakończeniu pracy, zgodnie z życzeniem klienta, roboty umieszczane są w pozycji spoczynkowej, która umożliwia swobodny dostęp operatorom do maszyny tampodrukowej
Różne średnice butelek
Produkcja w firmie Canpol obejmuje wiele modeli butelek. W zależności od rodzaju butelki, operator wybiera odpowiedni jej model na panelu sterowania linią.

Każdy chwytak robota ES5 składa się ze szczęki wyposażonej w 4 profilowane tuleje. Montaż chwytaków jest łatwy i pozwala na szybkie przezbrojenie w przypadku zmiany średnicy butelki.

Niezależnie od modelu butelki, tuleje chwytaka wykonane są ze specjalnego miękkiego tworzywa, które zapobiega przed uszkodzeniami powierzchni butelek.

Różne wysokości butelek
Zastosowaliśmy prowadnice górne i dolne z regulacją wysokości oraz szerokości, aby umożliwić dopasowanie przenośnika do różnych wysokości transportowanego produktu.

REZULTATY

W wyniku prac udało się skutecznie zautomatyzować procesy produkcji oraz:

osiągnąć sprawny i szybki system załadowczo-odbiorczy
zapewnić płynność produkcji – odbiór i załadunek odbywają się jednocześnie
oszczędzić przestrzeń produkcyjną dzięki systemowi sufitowemu
wdrożyć jedno stanowisko do wielu średnic i wysokości butelek

Case study
polski robot przemysłowy automatyzacja linii produkcyjnych easy robots

Proces gięcia w firmie Supron 3

Proces gięcia w firmie Supron 3 Modernizacja stanowiska pracy przy prasie hydraulicznej: proces rolowania i gięcia w firmie Supron 3. Przedsiębiorstwo produkcyjne Supron 3 jest wiodącym...

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM